Evropski projekti

NAZIV AKTIVNOSTI

Linija za proizvodnjo inovativnih rastlinskih izdelkov iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj

OPIS AKTIVNOSTI

V Eti Kamnik smo v letu 2022 razvijali produkte, ki jih bomo zdaj, ko smo primerno tehnološko opremljeni, razvili do konca v pogojih industrijske proizvodnje in jih pod licencirano blagovno znamko Natureta ponudili trgu. Zaradi pomanjkanja kapacitet je potrebna investicija v celovito novo linijo, na kateri se bodo lahko proizvajali tako novi, inovativni izdelki kot tudi drugi inovativni izdelki podjetja.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

–      posodobitev in povečanje obsega proizvodnje;

–      uvajanje novih, inovativnih proizvodov;

–      varčnejša poraba vode.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

–      povečanje tržne proizvodnje;

–      izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega boljše tehnološke opremljenosti in izboljšanega procesa;

–      zmanjševane porabe vode na količino proizvoda zaradi boljše tehnologije.

           

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je prazna