6.5.2022

Kdaj ptice postanejo škodljivci?

Ptice imajo v naših vrtovih in sadovnjakih zelo pomembno vlogo. Ne samo, da nam ob delu s svojim petjem in krajšajo čas ter blagodejno vplivajo na naše počutje, temveč tudi ohranjajo naravno ravnovesje.

Ptice vestno odstranjujejo škodljivce iz naših vrtov

Ptice so pri odstranjevanju škodljivcev veliko bolj učinkovite kot številni insekticidi, ki so škodljivi za okolje ter uničujejo tudi druge koristne organizme. Velika prednost plenjenja s strani ptic v primerjavi z insekticidi pa je tudi, da se prehranjujejo tako z ličinkami kot odraslimi osebki. Insekticidi so običajno specifični za posamezno vrsto škodljivca in zatirajo le osebke v določeni fazi razvoja, dodatno pa neselektivno uničujejo žuželke, tudi tiste, ki so koristne za naše vrtove.

Naravni sovražniki žuželk

Večina ptic, ki jih srečamo v naših vrtovih se v celoti ali vsaj deloma prehranjuje z žuželkami. Še posebej v času gnezditve tako »pospravijo« izjemno veliko gosenic in različnih odraslih žuželk, ki nam bi sicer povzročile škodo. Študije so pokazale, da par velike sinice med gnezdenjem ulovi 1000 gosenic na dan. Isto število muh in mušic pa v enem dnevu poje vsaka lastovka.

Ptice so glavni naravni sovražniki žuželk, zato skoraj ni pretirano trditi, da bi se »utopili« med žuželkami, če bi ptice izginile.

Ptice se lotijo pridelka ob pomanjkanju primernih prehranjevališč 

Včasih se nam zdi, da nam ptice na vrtovih naredijo več škode kot koristi. Zakaj pride do tega?

Eden od razlogov je, da dejavnost ptic opazimo samo takrat, ko nam naredijo škodo, ko pridno pobirajo gosenice pa ne. Škodo na pridelku pa nam ptice naredijo, kadar v okolici vrtov nimajo primernih prehranjevališč. Do tega spoznanja so prišli raziskovalci v Kaliforniji. Ugotovili so, da ptice delajo škodo v jagodnih nasadih, kadar v okolici nimajo ohranjenega življenjskega okolja in jim primanjkuje njihovih primarnih virov hrane. Zato jim ne preostane nič drugega, kot da se lotijo pridelka. Kadar pa je narava v okolici nasadov ohranjena in pestra so ptice zelo koristne, saj zatirajo škodljivce, pridelek pa pustijo pri miru.

0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je prazna