6.5.2022

Naši vrtovi potrebujejo ptice

Ptice v naših vrtovih nam lepšajo dni in nas pomirjajo s svojim petjem, imajo pa tudi ključno vlogo pri boju proti škodljivcem. Brez ptic biološka pridelava sadja, zelenjave in poljščin ne bi bila mogoča. S premišljenim urejanjem vrtov nudimo pticam primerne pogoje za življenje, pripomoremo k njihovemu zdravju in dobremu počutju ter prispevamo svoj delež k njihovemu ohranjanju. Res je, da nam včasih pozobajo kakšno češnjo ali jagodo več, kot smo želeli, vendar zamižimo na eno oko, saj s svojim lovom ščitijo naše vrtove na zelo učinkovit, naravi prijazen način, kot sami ne bi zmogli.

 

Kdaj ptice gnezdijo na naših vrtovih?

Ptice si izberejo gnezdišče znotraj našega vrta, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

  • nudi primerno mesto za izgradnjo gnezda, 
  • je v okolici dovolj hrane za prehranjevanje in vzrejo mladičev in
  • so v okolici ustrezna zatočišča, kjer se lahko skrijejo pred morebitnimi plenilci ter drugimi nevarnostmi in motnjami.

V naših vrtovih lahko najde ustrezno mesto za gnezdenje več 10 različnih vrst ptic

Med najpogostejše gnezdilke v vrtovih sodijo kos, grilček, zelenec, lišček, velika sinica, plavček, brglez, turška grlica, sivi muhar, črnoglavka, bela pastirica in šmarnica.

Ptice zasedajo različne ekološke niše, zato ne moremo pričakovati, da bodo vse gnezdile ali obiskovale en sam vrt. Od pestrosti naših vrtov je odvisna tudi pestrost ptic, ki v njih prebivajo. Če naš vrt predstavlja le trata, ki ni preveč intenzivno gojena, bomo na njej lahko opazili kosa ali cikovta, ki ob iskanju hrane previdno skače po njej. Pestrost ptic na trati bo večja, če povečamo pestrost rastlin na trati tako, da spomladi prvo košnjo opravimo čim pozneje. Več ptičjih obiskovalcev privabimo tudi s puščanjem otočkov določenih trajnic, ki so nam všeč, npr. ivanjščic ali spominčic.

Ambasadorji pri boju proti škodljivcem

Ko vrtnarimo naravi prijazno ter ne uporabljamo insekticidov in drugih pesticidov, bomo v svoje okolje privabili tudi ptice, ki nam bodo v veliko pomoč, saj so pravi ambasadorji pri boju proti škodljivcem.

Zelenjavni vrtovi privabljajo žuželke, ptice pa jih plenijo in tako poskrbijo, da le-te in njihove ličinke ne uničujejo povrtnin. Če so v vrtu tudi stročnice, kot sta grah in fižol, ki za rast potrebujeta oporo, bodo stebri ali druge oporne strukture pticam zagotavljale odlično mesto za prežo, od koder bodo šmarnice in druge žužkojede vrste s pridom lovile žuželke.

0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je prazna